חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מחשבים את " פחות פחות מכשיעור " למי שהותר לשתות או לאכול ביום כיפור?

תשובה:

מי שהותר לו לשתות פחות פחות משיעור, ישתה כמות של "חצי מלא לוגמיו" , דהיינו באדם בינוני, שתיה של כארבעים סמ"ק ויעשה מרווח של  10 דקות בין שתיה לבין שתיה. ואם הותר לו לאכול נותנים לו לאכול בשיעור של 30 סמ"ק בכל פעם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תריח' סעיף ד וראה הליכות שלמה מועדים פרק שישי סעיף קטן יז

תשובה נוספת:

אפשר לעשות מרווח של 9 דקות (חתם סופר).
אם מצבו הרפואי של החולה אינו מאפש מרווח כזה בין שתיה לשתיה ובין אכילה לאכילה אזי יתייעץ עם רופא אמין בנושא, כיון שיש סבורים ש"כדי אכילת פרס" הוא בשיעור של 7, 5, 4, או אפילו 2 דקות.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי ימים הנוראים

מקור: יום כיפור שער ז' פרק י' סעיף כב

תשובה נוספת:

פחות מכשיעור  באוכל 30 גרם.
פחות משיעור בשתיה - 35 גרם.
כף אוכל רגיל - מכיל 15 גרם
כפית תה רגילה - מכיךה 7 גרם.

פוסק: עורך ד"ר מרדכי הלפרין, פרופסור אברהם שטיינברג ופרופסור ארטור אידלמן

ספר: אסיא - כתב עת, מכון שלזינגר לחקר הרפואה ע"פ התורה, ליד מרכז רפואי שערי צדק

מקור: חוברת קט - קח אייר תשע"ח, הרב שמואל הלוי וואזנר עמוד 10 וראה הערה 25, וכן שש"כ פרק לט סעיף יח ונשמת אדם חלק ה או"ח סימן תריב סק"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה