חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להדליק חנוכייה בשמן שנותר מההדלקה של יום אתמול?

תשובה:

מותר להמשיך להשתמש ולהדליק בפתילות ישנות שהדליקו בהן כבר נר חנוכה. וכן מותר להשתמש בשמן שנותר מהלילה הקודם. מכל מקום יש נוהגים לקחת פתילות חדשות בכל יום.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרק ה סעיף ו וראה שו"ע תרעג' סעיף קטן יז.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה